Privacy Policy

Brugerne af denne applikation informeres hermed om, at i henhold til Italiensk lovdekret 30. juni 2003 nr 196 – Lov om beskyttelse af personoplysninger, er Ejerne af Sapori DOC og relaterede tjenester: Antonio Pisana og Giovanni Susino.

Brugerens ansvar

Brugeren påtager sig ansvaret for personoplysninger om tredjeparter, der offentliggøres eller deles af denne Applikation og garanterer, at de har ret til at oplyse eller videregive dem ved at frigøre Ejerne eller holderne af sådan information fra ethvert ansvar til tredjepart.

Vilkår for og placering af processering og lagring af indsamlede ​​data

Betingelser for brug

Ejerne beskytter personoplysninger om brugere ved at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse af personoplysninger.

Brugen og beskyttelse sker ved hjælp af computer og / eller elektronisk værktøj, med logiske systemer og metoder strengt relateret til formålet med denne Applikation. Ud over Ejerne, vil i nogle tilfælde personalet Involveret i organiseringen or processering af ​​hjemmesiden (administrative, kommercielle, markedsføring, jura, systemadministratorer) eller eksterne partnere (såsom tredjeparts teknisk servicetilbydere, kurerer, hosting-udbydere, software udviklere, reklamebureauer) udpeget om nødvendigt af Ejerne kunne få adgang til dataene. Brugerne kan til enhver tid anmode Ejerne om den opdaterede liste over personer med tilgang til de personlige data.

Beliggenhed

Data behandles ved Ejernes hovedsæde og på ethvert andet sted, hvor de involverede parter i data behandlingen er placeret. For yderligere information, kontakt Ejerne.

Lagringstid

Data opbevares i den tid, der kræves for at udføre den af ​​Brugeren ønskede leverance, eller som kræves af de i dette dokument beskrevne formål, og Brugeren kan altid anmode om ophør af datalagring eller sletning af data.

Formålet med lagring af indsamlede data

Personlige oplysninger indsamles og opbevares for at gøre det muligt for Ejerne at levere sine tjenester, samt til følgende formål: Statistik, Sociale netværk og eksterne platforme, kontakt til bruger, remarketing og Behavioural Targeting, reklame, registrering og verifikation, se indhold på eksterne data platforme og få tilgang til konti på tredjeparts-tjenester.

De typer af personoplysninger, der anvendes til de forskellige formål, er anført i de specifikke afsnit i dette dokument.

Facebook tilgang krævet af denne applikation

Applikationen kan have brug tilgang til Facebook Applicationen, der gør det muligt Brugeren at udføre handlinger med brugerens Facebook-konto og indsamle oplysninger, herunder personoplysninger, fra denne.

For mere information om de tilladelser, der følger af dette, se den dokumentation til Facebook Permissions og Facebook Privacy Policy.

De nødvendige tilgange er som følger:

Grundlæggende informationer

Grundlæggende brugeroplysninger på Facebook, der normalt omfatter følgende dato: id, navn, billede, køn, lokalisering og sprog, og i nogle tilfælde Facebooks "venner". Hvis brugeren har gjort andre data offentligt tilgængelige, vil disse også være tilgængelige.

Adgang til privat data

Giver adgang til dine private data og private data om venner

Brugerens aktiviteter på Facebook

Dette tillader Applikationen at hente aktiviteter udgivet af et andet program, som angivet af 'namespace app'.

Fødselsdato

Giver adgang til fødselsdag dato.

E-mail

Giver adgang til Brugerens primære e-mail-adresse.

Om mig

Giver adgang til 'Om mig' i profilen.

Cookies Politik

Denne applikation gør brug af cookies. For mere information og detaljeret information, kan du konsultere Cookie Policy.

Yderligere oplysninger om brug af data

Tvist eller retssag

Brugerens personlige data kan bliveoplyst til advokater og dommere mm. i et eventuelt juridisk opgør eller i de forberedende skridt til dette til forsvar mod eventuelt misbrug af ​​denne Applikation eller relaterede tjenester af Brugeren.

Brugeren bekræfter, at han er klar over, at Ejerne kan være nød til at videreformidle data efter anmodning fra de offentlige myndigheder.

Specifikke oplysninger

Efter Brugerens anmodning, kan ud over oplysningerne indeholdt i denne Privacy Policy, dette Applikation give brugeren yderligere information vedrørende specifikke tjenester, eller om indsamling og behandling af personoplysningerne.

System logs og system vedligeholdelse

Til drift og vedligeholdelses formål kan denne Applikation og enhver tredjeparts tjeneste som denne anvender indsamle system logfiler, det vil sige, filer som registrerer interaktioner med Bruger og disse kan også indeholde personlige data: såsom Brugerens IP-adresse.

Information ikke indeholdt i denne politik

Ejerne kan ved behov til enhver tid anmode om yderligere person oplysninger ved hjælp af Brugerens kontaktoplysningerne.

Udøvelse af rettigheder efter Brugere

De personer som de Personlage Data vedrører har på ethvert tidspunkt ret til at få bekræftet, hvorvidt eller ej sådanne oplysninger er i Ejernes besiddelse, til at kende deres indhold og oprindelse, til at verificere deres nøjagtighed eller at bede om deres tilføjelse, sletning, opdatering, berigtigelse, omdannelse til anonym form eller blokering af personoplysninger der opbevares i strid med lovgivningen, og til at modsætte sig under alle omstændigheder, for legitime grunde, deres lagring og opbevaring. Anmodninger om dette rettes til Ejerne.

Dette program understøtter ikke "Do Not Track" anmodninger.

For at finde ud af, om nogen tredjepart tjenester, der anvendes af denne Applikation beskytter dataene, bør Brugeren konsultere de respektive Privacy Policies.

Ændring i denne Privacy Policy

Ejerne forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne Privacy Policy når som helst ved at give brugerne information om dette på denne side. Så tjek venligst denne side ofte og se henvisningen til den sidste ændrede dato i bunden. I tilfælde af manglende accept af ændringerne i denne Privacy Policy, må Brugeren til at ophøre med at anvende denne Applikation og kan anmode Ejerne om at fjerne de personlige data. Medmindre andet er angivet, vil den tidligere Privacy Policy fortsat gælde for de personoplysninger, som er indsamlet indtil da.

Om denne fortrolighedspolitik

Ejerne er ansvarlige for denne Privacy Policy.


CALL:

+39 0932 955990
+39 3394010500

Nyhedsbrev

Modtag vore tilbud